2019-12-09 10:05:17

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 02/2019 - maturalno putovanje

Rok dostave ponuda je 18. prosinca 2019.  godine do 14:00 sati u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude 02/2019. 


Gimnazija "Matija Mesić" Slavonski Brod